islanda

Reglementări privind armele neletale PDF Imprimare Email
Luni, 09 Mai 2011 14:59

Condiţii cu privire la procurarea, înstrãinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor neletale de cãtre persoanele fizice, prevăzute în Secţiunea a 5-a a Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor

    ART. 58
    Procurarea şi înstrãinarea armelor neletale
    (1) Cetãţenii romani şi strãinii cu şedere legalã în România, care au împlinit varsta de 18 ani, pot sa procure arme neletale, precum şi munitia aferentã, de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme, în condiţiile notificãrii prealabile a organelor prevãzute la art. 12 alin. (1).
    (2) Armele prevãzute la alin. (1) nu pot fi înstrãinate sau împrumutate de cãtre posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege sa pãstreze şi sa asigure securitatea temporarã a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitarii sau înstrãinãrii.
    ART. 59
    Certificatul de deţinãtor
    (1) Persoanele care au procurat arme neletale au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurãrii, sa se prezinte cu acestea la autoritãţile prevãzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberãrii certificatului de deţinãtor.
    (2) Certificatul de deţinãtor conferã titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest document.
    (3) Titularii certificatului de deţinãtor pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fãrã a le putea instraina în afarã teritoriului României.
    (4) Procedura notificãrii prelabile, menţionatã la art. 58 alin. (1), precum şi a acordãrii certificatului de deţinãtor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 60
    Pãstrarea armelor neletale
    Posesorii armelor neletale au obligaţia sa ia toate mãsurile necesare pentru pãstrarea armelor la domiciliu sau resedinta, astfel încât sa nu permitã accesul persoanelor neautorizate la acestea şi sa nu existe pericol de vãtãmare corporalã accidentala.
    ART. 61
    Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de cãtre strãini
    (1) Strãinii pot introduce în România arme neletale, numai dupã obţinerea avizului de introducere a armelor în ţara, acordat de Inspectoratul General al Poliţiei Romane şi transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strãinãtate.
    (2) Avizul de introducere a armelor în ţara se acorda dacã solicitantul îndeplineşte urmãtoarele condiţii: http://online-casino-slots.eu/win/can_destinframe.html best pokies
    a) a împlinit varsta de 18 ani;
    b) face dovada deţinerii legale a armelor în statul în care se afla;
    c) face dovada încadrãrii armelor în categoria armelor neletale prevãzutã în anexa, în conformitate cu normele de omologare stabilite în condiţiile legii.
    (3) Procedura acordãrii avizului prevãzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    ART. 62
    Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare
    (1) Persoanele prevãzute la art. 58 alin. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinatã pentru autoaparare, dintre cele procurate în mod legal.
    (2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare, în urmãtoarele condiţii:
    a) în locuri aglomerate, stadioane, sali de spectacol şi adunãri publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisã prin lege;
    b) dacã deţinãtorul se afla sub influenta bãuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansatã de oboseala sau suferã de afecţiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol în condiţiile în care poarta arma asupra sa.
    ART. 63
    Uzul de arma neletala destinatã pentru autoaparare
    (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoaparare, pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitima apãrare ori stare de necesitate.
    (2) Folosirea armelor prevãzute la alin. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioarã ale acestora.
    ART. 64
    Folosirea armelor utilitare
    Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite în condiţiile legii doar impotriva animalelor, iar armele cu destinaţie industriala, pistoalele de alarma şi semnalizare şi pistoalele de start, folosite în competitiile sportive, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât sa nu cauzeze vãtãmãri corporale altor persoane.
    ART. 65
    Procurarea muniţiei pentru armele neletale
    Munitia aferentã armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de deţinãtor al armei, de la armurierii autorizaţi sa o comercializeze.