Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condiţiile stabilite de Legea nr.290/24.06.2004 privind Cazierul judiciar.

Detalii

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal, la orice subunitate de poliție în care funcţionează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată.

Detalii

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana juridică, prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, poate depune cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

Detalii

Certificatele de integritate comportamentală prevăzute în Legea nr. 118/2019 pentru Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare unor persoane sau asupra minorilor se eliberează în aceleași condiții în care se eliberează certificatele de cazier judiciar.

Detalii

Pentru a obţine un extras din cazierul judiciar al altui stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică poate depune personal, o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcţionează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Detalii