INFORMARE ELIBERARE DOCUMENTE

Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condiţiile stabilite de Legea nr.290/24.06.2004 privind Cazierul judiciar.

Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Data de la care se poate depune cererea electronică de obţinere a certificatului de cazier judiciar, precum şi procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Pentru alinierea cu prevederile Legii nr.290/2004 privind Cazierul Judiciar, nu este acceptată transmiterea prin email  a cererilor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar și a certificatelor de integritate comportamentală de către persoane fizice/juridice, această modalitate de lucru făcând imposibilă demonstatrea identităţii solicitantului, cererile urmând a fi prezentate personal de către solicitanți, la ghișee

Începâd cu data de 01.07.2021, certificatele de cazier judiciar pentru persoanele fizice şi juridice se tipăresc pe coli de format A4 şi vor fi individualizate prin seria şi numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de sistemul informatic.

Persoanele interesate vor putea depune cererea-tip completată în prealabil sau vor putea solicita tipărirea acesteia din sistemul informatic, situaţie în care le revine doar sarcina semnării acesteia.

Procedura de lucru privind obţinerea şi eliberarea documentelor de cazier judiciar nu a suferit modificări suplimentare.

1.Programul cu publicul la ghişeele pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi a certificatelor de integritate comportamentală se desfăşoară conform următorului grafic:

*      Sediul IPJ Teleorman - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Adresa: Strada Ion Creangă, nr.71-73, Alexandria, jud.Teleorman

 Luni, Marţi, Miercuri, Joi – 08,30 – 12,30

                                           - 14,00 – 16,00

                                Vineri – 08,30 – 14,00

*      Poliţia Municipiului Roşiorii de Vede

Adresa: Strada Renaşterii, nr.23, Roşiorii de Vede, jud.Teleorman

            Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

*      Poliţia Municipiului Turnu Măgurele

Adresa: Strada 1 Decembrie, nr.4, Turnu Măgurele, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

*      Poliţia Oraşului Videle

Adresa: Strada Republicii, nr.4, Videle, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

*      Poliţia Oraşului Zimnicea

Adresa: Strada Împăratul Traian, nr.74, Zimnicea, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00 

Recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină Certificatul de Cazier Judiciar sau Certificatul de Integritate Comportamentală în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, etc., la instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sistemul de sănătate, sistemul de asistență socială, etc.) să solicite acestor instituții obținerea Extrasului de pe Cazierul Judiciar sau a Copiei de pe Registru, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nefiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea Certificatului de Cazier Judiciar sau a Certificatului de Integritate Comportamentală.

 În conformitate cu Legea nr.290/2004 privind Cazierul judiciar, cererile nu pot fi transmise de către persoanele fizice.

După completarea și semnarea de către conducătorul instituțiilor publice sau organelor de specialitate ale administrației publice, cererile pentru obţinerea extraselor de cazierulul judiciar (anexa nr.43 din H.G. nr.345/2010) sau copiei de pe Registru vor fi:

- scanate și transmise prin email la adresa  cazier@tr.politiaromana.ro;
- sau transmise în original prin poștă la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative situat în Alexandria, Strada Ion Creangă nr. 71-73, răspunsul privind rezultatul verificărilor urmând a fi recepționat prin poștă la adresa specificată de entitate în solicitare.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, „se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale”.

 

  • Formularele (cererile și model-împuternicire), pot fi descărcate de la link-urile de mai jos (modele cereri), completate, listate și semnate și prezentate la ghișeu de către solicitanți, fiind eliminat astfel, timpul de completare al acestora la momentul prezentării la ghișeul de eliberare al documentelor.