OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR PERSOANE JURIDICE

 

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana juridică, prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, poate depune cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoana juridică poate fi obținut și de către o altă persoana fizică, împuternicită în acest scop de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

            Documente necesare:

 • Cererea-tip (anexa nr.35 din H.G. nr.345/2010), cu datele complete de identificare ale persoanei juridice şi motivată;
 • Actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al reprezentantului legal – în original;
 • Împuternicirea-tip (Anexa nr.38 din HG nr.345/2010) emisă şi înregistrată de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice în vederea depunerii cererii şi ridicării certificatului de cazier judiciar;
 • Dovada calităţii de reprezentat legal al persoanei juridice pentru care se solicită eliberarea certificatului (certificatul de înregistrare, actul de constitutire/înfiinţare, care poate fi hotărâre judecătorească definitivă/Hotărâre de Guvern/Ordonanţă de Guvern/lege, certificatul constatator-forma detaliată-eliberat conform Legii nr.26/1990 de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu mai vechi de 3 luni, etc) - în original;
 • Actul care face dovada calităţii de persoană juridică (Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, legen sentinţă civilă, certificatul constatator-forma detaliată-eliberat conform Legii nr.26/1990 de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu mai vechi de 3 luni, extrasul la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătorie sau încheierea motivată prin care s-a dispus înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor-pentru ONG-uri, asociaţii, fundaţii, cluburi sportive, etc) – în original.

           

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite în baza O.U.G nr. 44/2008, nu au personalitate juridică și nu răspund penal în condițiile prevăzute de art. 135 Cod Penal.

Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se vor elibera certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică.

 

 1. Certificatele de cazier judiciar pentru persoanele juridice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.
 1. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.
 2. Certificatul de cazier judiciar are valabilitate 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.
 3. Certificatul de cazier judiciar se eliberează în limba oficială a statului, respectiv limba română.
 4. Adresa e-mail: cazier@tr.politiaromana.ro.
 5. Toate formularele tip se asigură gratuit, la solicitarea persoanei juridice, de către instituţia care eliberează documentele solicitate prin aceasta.

 

Programul de lucru cu publicul al subunităţilor de poliţie din cadrul I.P.J. Teleorman care eliberează certificate de cazier judiciar:

 

 • Sediul IPJ Teleorman - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Adresa: Strada Ion Creangă, nr.71-73, Alexandria, jud.Teleorman

 Luni, Marţi, Miercuri, Joi – 08,30 – 12,30

                                           - 14,00 – 16,00

                                Vineri – 08,30 – 14,00

 • Poliţia Municipiului Roşiorii de Vede

Adresa: Strada Renaşterii, nr.23, Roşiorii de Vede, jud.Teleorman

            Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Municipiului Turnu Măgurele

Adresa: Strada 1 Decembrie, nr.4, Turnu Măgurele, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Oraşului Videle

Adresa: Strada Republicii, nr.4, Videle, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00

 

 • Poliţia Oraşului Zimnicea

Adresa: Strada Împăratul Traian, nr.74, Zimnicea, jud.Teleorman

Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri - 09,00 – 11,00