Priorităţi manageriale

Activitatea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman este caracterizată de progrese importante, ce demonstrează faptul că se continuă evoluţia pozitivă prefigurată la începutul anului 2013.

Activitatea managerială a fost orientată spre schimbarea instituţională şi optimizarea resurselor, pe baza unor principii şi concepte moderne, garantând întărirea instituţională pe segmennte de criminaloitate specifice judeţului, implemenntarea unor standarde profesionale şi criterii clare de valuare a performanţelor poliţiştilor, asigurarea unui management integrat al misiunilor şi al reacţiei rapide la producerea unor evenimente din sfera de activitate a poliţiei.

Receptarea mesajelor în plan instituţional şi comunitar, a constituit o misiune nouă, în care responsabilitatea faţă de lege şi cetăţean, relevă adevăratele valenţe ale capacităţii instituţionale.

Conştienţi de contextul socio-economic deosebit de complex şi de greutăţile inerente întâmpinate de poliţiştii teleormăneni, conchidem că, activităţile, programele şi parteneriatele  derulate au adus în contact direct cu comunitatea, pe poliţistul capabil de a răspunde operativ şi competitiv, diverselor solicitări ale serviciului public.

Obiective strategice

 

  1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie, pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
  2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi destructurarea grupărilor infracţionale;
  3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri, prin combaterea  evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
  4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operţaionale a Poliţiei Române.