Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a fost înfiinţat în anul 1968, odată cu reorganizarea administrativ-teritorială a României şi este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002, ca unitate cu personalitate juridică.

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman se subordoneaza Inspectoratului General al Poliţiei Române şi are în componenţă 15 servicii şi birouri, 3 poliţii municipale, 2 poliţii orăşeneşti, 12 secţii de poliţie rurală şi 92 de posturi comunale de poliţie.

În baza legii nr. 218 din 23 aprilie 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, ca parte componentă a acesteia, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman este institutia specializată care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

În indeplinirea misiunilor care îi revin, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.