Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Inspector de Poliţie Dragole Teodora

Date de contact

Str. Ion Creangă, nr. 71-73, Teleorman - Alexandria

Tel:  0247/407 000;

0247/407.104 int. 20104

E-mail: cabinet@tr.politiaromana.ro