Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman este subcomisar de poliţie Pășu DANIELA și agent de poliție Iacov NICOLETA

Date de contact

Str. Ion Creangă, nr. 71-73, Teleorman - Alexandria

Tel:  0247/407 000;

0247/407.104 int. 20104

E-mail: cabinet@tr.politiaromana.ro

Cererile în format electronic, formulate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public, pot fi transmise pe adresa de email cabinet@tr.politiaromana.ro.

De asemenea, solicitările scrise pot fi înaintate pe adresa Inspectoratului de Poliţie Județean Teleorman, cu sediul în Alexandria, str.  Ion Creangă, nr. 71-73.

 

BULETIN INFORMATIV

Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV

    NOTĂ:    Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.

 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

https://tr.politiaromana.ro/ro/ipj-teleorman/cadrul-legal

 

b)  structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

https://tr.politiaromana.ro/ro/ipj-teleorman/unitati-teritoriale

https://tr.politiaromana.ro/ro/ipj-teleorman/sectii-de-politie-rurala

 

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

https://tr.politiaromana.ro/ro/ipj-teleorman/echipa-manageriala

https://tr.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/responsabil-legea-544

 

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

https://tr.politiaromana.ro/ro/contact

 

e) audiențe

https://tr.politiaromana.ro/ro/utile/program-audiente

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

https://tr.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/transparen-institu-ional

g) programele și strategiile proprii;

 

 

 

h) lista cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate

https://tr.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/responsabil-legea-544

i) lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate

https://tr.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/responsabil-legea-544

 

j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

https://tr.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/responsabil-legea-544